En afton om Östersjön – hoppfullhet och hot

I år fyller Kung Carl XVI Gustaf 70 år. Det uppmärksammades med en unik kväll på Dramatens stora scen måndagen den 25 april.

En afton om Östersjön – hoppfullhet och hot är ett samarbete mellan Kungl. Vetenskapsakademien, Kungl. Örlogsmannasällskapet, Kungl. Dramatiska Teatern, Kungl. Krigsvetenskapsakademien och Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien och genomfördes med stöd av Formas, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Kungl. Patriotiska Sällskapet, Mistra och Östersjöstiftelsen.

Läs mer om föreställningen på Dramaten.se

Program:

Inledningsmusik med Marinens Musikkår under ledning av Andreas Hanson

Välkomstord av kvällens värdar Julia Dufvenius och Andreas T Olsson

Östersjön i ett historiskt perspektiv
Martin Jakobsson, professor i maringeologi och geofysik
Kristian Gerner, professor emeritus i historia
Moderatorer: Julia Dufvenius och Johan Kuylenstierna

Östersjön och miljön
Ragnar Elmgren, professor i brackvattensekologi
Birgitta Bergman, professor i växtfysiologi
Georgia Destouni, professor i hydrologi, hydrogeologi och vattenresurser
Markus Hoffman, agronomie doktor med inriktning mot vattenvård
Kai Myrberg, professor, ledande forskare vid Finlands miljöcentral
Moderatorer: Julia Dufvenius och Johan Kuylenstierna

PAUS

Östersjön och människan
Marie Jacobsson, ambassadör och folkrättsrådgivare
Jan-Eric Nilsson, styrelseordförande i Rederi AB Gotland
Stefan Nyström, kanslichef för regeringens Miljömålsberedning
Moderatorer: Julia Dufvenius och Johan Kuylenstierna

Östersjön och säkerhetspolitik
Carl Bildt, företagare, statsminister 1991–1994, utrikesminister 2006–2014
Pertti Torstila, finländsk diplomat, tidigare ambassadör i Sverige
Sverker Göranson, rådgivare, tidigare överbefälhavare
Gudrun Persson, docent, forskningsledare vid FOI
Moderatorer: Lena Bartholdson och Andreas T Olsson

Östersjön och framtiden
Johan Rockström, professor i miljövetenskap, chef för Stockholm Resilience Centre
Gunilla Herolf, forskare inom säkerhetspolitik
Moderatorer: Lena Bartholdson och Andreas T Olsson

Avslutande ord av kvällens värdar
Julia Dufvenius och Andreas T Olsson

Regi Tobias Theorell
Scenografi och kostym Magdalena Åberg
Ljus Ellen Ruge
Videodesign Eric Holmberg
Peruk och mask Thea Holmberg
Dramaturg Magnus Florin
Inspicient Mait Angberg
Scenchef Pierre Leveau
Biträdande scenchef Henrik Bertilson
Teatertekniker ljusbord Carl Rosengren
Teatertekniker ljud Johan Adling
Teatertekniker scen Gabriel Jensen, Samuel Hermelin
Teatertekniker ljus Per Jonsson
Rekvisitör Anders Colliander, Lotta Wallin
Producent Felicia Moritz Malmcrona
Projektledare Bo Waldemarsson

I föreställningen ingår videoverket Scary Baltic 2007 av konstnären Fredrik Wretman

Musik med Marinens Musikkår under ledning av Andreas Hanson:
Tor Aulin, ur Mäster Olof, musik till August Strindbergs skådespel, opus 22 (1908)
Evert Taube, Calle Schewens vals (1932)
Hugo Alfvén, Bröllopsmarsch (1909)
Jean Sibelius, ur Kareliasviten (1893)
Rysk sjömansvisa

Alla avsnitt