Romsk höst: Hur passar man in – och vill man det?

Se den sista delen av samtalsserien Romsk höst – samtalet sändes live och spelades in den 9 november.

Romsk höst sätter fokus på en av vår tids mest akuta frågor: romernas utsatthet i Europa. I det tredje och sista samtalet diskuteras romska och judiska erfarenheter av att leva i Sverige och världen. Hur passar man in – och vill man det?

Läs mer om samtalsserien Romsk höst här

Alla avsnitt