Seminarium: Det fruktbara misslyckandet

Inspelat på Bergmanfestivalen 2016.

Efter att ha fått tillgång till Ingmar Bergmans arkiv skapade regissören Marcus Lindeen föreställningen ”Arkivet för orealiserbara drömmar och visioner” för Stockholms Stadsteater. Vad betydde Bergmans misslyckade projekt för att komma fram till de filmer som gjorde honom världsberömd? Finns det i samtidens krav på effektivitet utrymme för prövande och misslyckande? Dramaten& bjuder in flera röster från både konsten och vetenskapens fält som talar om misslyckanden – för Bergman och för dem själva. Står synen på misslyckande i direkt förhållande till kreativitet?

Medverkande: Marcus Lindéen, Suzanne Osten och Olov Amelin.

Alla avsnitt